Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice (e.g. cancellation of on-site teaching and conversion to online exams). Register for courses/exams via u:space, find out about the current status on u:find and on the moodle learning platform.

Further information about on-site teaching can be found at https://studieren.univie.ac.at/en/info.

134223 KU-VL Practical/Professional Competence (2019W)

Continuous assessment of course work

Deze cursus staat open voor masterstudenten van de opleiding Nederlandistik en Wenen en masterstudenten Nederlands van andere universiteiten (DCC). Een passieve kennis van het Nederlands en het Engels is vereist voor het verwerken van de lesstof en het maken van de opdrachten.

Registration/Deregistration

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 1.10.2019


Information

Aims, contents and method of the course

In deze Cursus leren de studenten hoe ze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een onderzoek moeten opzetten, uitvoeren en presenteren. Vaardigheden als het formuleren van een goede onderzoeksvraag, het samenstellen van een corpus en het kiezen van de juiste onderzoeksmethode staan daarbij centraal.
De module geeft een overzicht van gebruikelijke en interdisciplinaire methodes in de taal- en letterkunde en brengt de studenten daarnaast een aantal praktische onderzoekstechnieken bij, zoals het (online) afnemen van interviews en enquêtes, het werken met online-data en digitale corpora en het uitvoeren van wetenschappelijk verantwoord bronnenonderzoek.
Aan het eind van de cursus zijn de studenten in staat om zelfstandig een onderzoeksplan te schrijven, uit te voeren en te presenteren.

Assessment and permitted materials

Deze cursus wordt als e-learning-module aangeboden via het leerplatform Moodle. De studenten worden beoordeeld op basis van de opdrachten die ze bij iedere les moeten maken. Als eindopdracht schrijven de studenten een onderzoeksplan en maken ze een begeleidende powerpointpresentatie.

Minimum requirements and assessment criteria

Voor een positieve beoordeling dienen de studenten alle vragen en opdrachten bij het lesmateriaal te maken. De antwoorden en ingediende opdrachten moeten aantonen dat de studenten de lesstof voldoende beheersen. Uit de eindopdracht (het onderzoeksplan en de bijbehorende powerpointpresentatie) moet verder blijken dat de studenten in staat zijn om op een wetenschappelijk verantwoorde manier een onderzoek te ontwerpen, onder woorden te brengen en te presenteren.
Een uitgebreider overzicht van de beoordelingscriteria en de beoordelingssleutel wordt aan het begin van het semester via Moodle ter beschikking gesteld.

Examination topics

In de hoofdtekst op Moodle worden vragen bij de lesstof gesteld en opdrachten gegeven die de studenten per lesweek dienen te maken.

Reading list

Literatuur voor dit college wordt aan het begin van het semester via Moodle ter beschikking gesteld.

Association in the course directory

Master - Modul 2b

Last modified: Mo 16.09.2019 16:28