Universität Wien FIND

C.4.2. East Asia - Japan II (21 ECTS)

150019 VO [en] Intercultural negotiation patterns - (WiSe)
150087 VU [en] Law in East Asia
150098 SE [en] Strategic Gaming - North Korea

Last modified: Fr 11.01.2019 00:31