Universität Wien FIND

4.27.1. Kulturrecht - Kernbereich (Kultur- und Religionsrecht)

030070 KU Kulturrecht II
030499 KU Recht des Kulturgüterschutzes - Nationale, europäische und internationale Perspektiven
030530 KU Urheberrecht II - Leistungsschutzrecht, Urhebervertragsrecht, Internationales Urheberrecht

Letzte Änderung: Sa 17.02.2018 00:11