Universität Wien FIND

M 1 Spracherwerb Basis (15 ECTS)

150085 KU [de zhen zh] Modernes Chinesisch 1b (M1)
150086 KU [de zh] Sprachlabor 1b (M1)
150088 KU [de zhen zh] Sprechpraktikum 1b (M1)
150089 KU [de zhzh] Schreibpraktikum 1b (M1)

Letzte Änderung: Do 05.09.2019 15:45