Universität Wien FIND

B. Specialization in Business Sciences (40 ECTS)

040221 KU [en] Global Strategy (MA)
040029 SE [en] Seminar Asset Pricing (MA) - Market Microstructure
040569 KU [en] Valuation (MA)
040020 KU [en] Business Strategy (MA)
040319 VO [en] Economic Psychology - (MA)
040894 KU [en] LP Modeling I (MA)

Last modified: Fr 28.06.2019 00:32