Universität Wien FIND

M1 Contemporary East Asian Language (30 ECTS)

040077 KU [zh] Modern Chinese 1a - für WIWI Studierende
040089 KU [zh] Speaking Lab 1a - für WiWi Studierende
040093 KU [zh] Speaking Practice 1a - für WiWi Studierende
150020 PUE [de en ko] (STEOP) STEOP: Hanja 1
150049 UE [en ja] Japanese communication
150108 UE [en ja] Japanese Grammar I

Last modified: Th 31.10.2019 12:53