Universität Wien FIND

Business Informatics (36 ECTS)

052513 VU [en] (MIXED) Workflow Technologies
052514 VU [en] (REMOTE) Business Process Management
053230 VU (MIXED) Digital Economy
053231 VU (MIXED) Secure Digital Economy

Last modified: Fr 14.01.2022 01:03