Universit├Ąt Wien

M 2 Advanced Language Acquisition (30 ECTS)

150140 KU [de zh] (MIXEDON-SITE) Modern Chinese 2a (M2)
150146 KU [zh] (REMOTEON-SITE) Speaking Practice 2a (M2)
150149 KU [zh] (ON-SITE) Writing Practice 2a (M2)
150153 KU [de zhzh] (MIXEDON-SITE) Reading Practice 2a

Last modified: Tu 06.02.2024 01:31